Welkom Bewonersorganisatie Onze wijk  
 Introductie
 Bestuur

Bewonersorganisatie De Strijp

Bewonersorganisatie De Strijp: Wie zijn wij?
De Bewonersorganisatie De Strijp is een onderdeel van de Vereniging Buurtraad Steenvoorde. De bewonersorganisatie heeft als doel op te komen voor de belangen van de bewoners van De Strijp.
De doelen tracht zij te bereiken door ondermeer:
- Het bevorderen van een goede, gezonde en veilige woon- en leefsituatie in De Strijp,
- Het instandhouden van aanwezige speel-, groen- en andere openbare voorzieningen in de wijk,
- Het bijdragen aan het verbeteren van sociale contacten tussen de bewoners.
- Het (be)waken van/voor diverse uit naam van gemeente Rijswijk uit te voeren aanpassingen  en toepassingen van en aan
   infrastructuur, openbare verlichting, straatmeubilair, groenvoorzieningen en (voorgenomen)wijzigingen  met betrekking op het bestemmingsplan de Landgoederenzone en de Strijp.
- Het zoveel als mogelijk betrekken van bewoners bij bovengenoemde punten.
Het algemeen belang van de bewoners in De Strijp is hierbij voor de bewonersorganisatie in haar activiteiten leidend.

U kunt de bewonersorganisatie bereiken via het e-mailadres secretaris@destrijp.net.

Wat kan de Bewonersorganisatie voor u betekenen?
De bewonersorganisatie wil u graag informeren over in de wijk spelende zaken en u hierbij betrekken. Zo kunt u mede bepalen wat er in de wijk gebeurt.
Wanneer u iets met anderen in de wijk wilt organiseren kunnen wij u adviseren, helpen en eventueel verwijzen naar derden die u hierbij kunnen helpen.
Soms zijn bepaalde zaken individueel lastig voor elkaar te krijgen. Wanneer deze zaken meerdere inwoners van de wijk raakt kan de bewonersorganisatie vanuit haar functie wellicht wel iets bewerkstelligen. Omdat de bewonersorganisatie een aanspreekpunt voor alle in de wijk aan de orde zijnde zaken is heeft zij ondermeer een signalerende functie voor de wijk richting verschillende instanties als gemeente, politie etc.

Vergaderingen Bewonersorganisatie

De Bewonersorganisatie De Strijp vergadert maandelijks (behoudens de maanden julie en augustus). Aan deze vergadering nemen de wijkagent en vertegenwoordigers van de Gemeente deel.
De vergaderingen zijn openbaar, indien u aanwezig wilt zijn verzoeken wij u dit middels een e-mail naar de werkgroep kenbaar te maken (bewonersorganisatie@destrijp.net). Op deze wijze kunnen wij rekening houden met het aantal aanwezigen en zorgen voor de koffie.
De vergaderingen vinden normaliter plaats in Wijkcentrum Stervoorde en vinden plaats op de 2e woensdag van de maand. De aanvangtijd is 20:00 uur.

© DeStrijp.net :: Paginadatum: 08-07-2022