ACTIE PLUS

 ZWERFAFVAL BRIGADE DE STRIJP

 KERSTVERRASSING

 KERSTVERSIERING IN DE STRIJP

 ONDERHOUD NIEUWE BOMEN LANGE DREEF

 CORONAVIRUS

 HOE OMGAAN MET DE BUURTPREVENTIE APP

 BUURTPREVENTIETEAM DE STRIJP

 VERSLAG BEWONERSBIJEENKOMST VAN 27 juni 2018

 AED in de wijk

 VOORKOM DIEFSTAL UIT AUTO's

 BURGERPARTICIPATIE in VEILIGHEID

 TIPS van de POLITIE

 DATA OM TE ONTHOUDEN en TE NOTEREN IN UW AGENDA.

 VERSLAG en UITSLAG VAN DE GEHOUDEN STRAATINTERVIEWS

 VAN ONZE WIJKAGENT

 VERWIJDEREN ROOD/WITTE PAALTJES m.b.t. STROOIBELEID

 OVERHANGENDE BEPLANTING

 VERGADERINGEN BO DE STRIJP en SPREEKUUR en DATA

 GEZOCHT ONDERSTEUNING VAN BEWONERS


ACTIE PLUS   07-09-2021
De VBS waar ook de Bewonersorganisatie De Strijp onder valt doet mee met de actie "Spaar je club gezond" van Plus Jongeotter. De supermarkt stelt in totaal 20.000,- beschikbaar voor alle 17 hieraan deelnemende clubs en verenigingen. Zo kun je sparen voor de VBS en dus ook voor onze Bewonersorganisatie. Van zondag 5 september t/m zaterdag 13 november ontvang je een sponsorpunt bij elke € 10,- aan boodschappen. Kras de unieke code van je voucher open en scan de QR code met je mobiele telefoon of ga naar www.plus.nl/sponsorpunten. Wij stellen het zeer op prijs als u mee doet. Alvast bedankt. Het bestuur van de bewonersorganisatie De Strijp.

ZWERFAFVAL BRIGADE DE STRIJP   27-01-2021
Sinds 21 januari 2021 hebben we ook een werkgroep Zwerfafvalbrigade DE STRIJP. Momenteel bestaat deze brigade uit 22 bewoners. Zij gaan de laatste zaterdag van de maand de wijk in om het zwerfafval op te ruimen. Er wordt dan om 10.00 uur gestart. De brigade is verdeeld over de diverse straten in onze wijk. Wilt u lid worden of een keer meelopen dat kan natuurlijk. bel dan even naar 06-33812805. Het bestuur van de BODS.

KERSTVERRASSING   14-12-2020
De Bewonersorganisatie De Strijp heeft alle huishoudens in De Strijp incl.Endezant via de brievenbus een kerstverrassing doen toekomen. Uit de vele reacties blijkt dat men zeer blij verrast was van deze attentie. Deze verrassing werd dan ook zeer gewaardeerd. Even een opkikkertje in deze vervelende tijd. Het bestuur.

KERSTVERSIERING IN DE STRIJP   14-12-2020
Ook dit jaar gaan we kijken naar de mooiste kerstversieringen aan de voorkant van de woningen. De bewonersorganisatie stelt 10 prijzen beschikbaar voor de mooiste kerstversiering. Nu al zijn veel huizen mooi verlicht en versierd. De jury krijgt het dit jaar moeilijk. Dat is wel zeker. Het bestuur.

ONDERHOUD NIEUWE BOMEN LANGE DREEF   07-11-2020
Momenteel zijn we nog steeds in afwachting wanneer de gemeente 6 bomen die gepland zijn om te worden vervangen gaan oppakken om deze werkzaamheden uit te gaan voeren. Men heeft nu gezegd begin 2021. We zullen als bestuur van de BODS dit gaan bewaken. Het bestuur.

CORONAVIRUS   27-03-2020
Eventuele hulp of anders i.v.m. corona. Bel 070-7579200. Welzijn Rijswijk. of stuur een bericht naar info@welzijn-rijswijk.nl zie ook de site: www.welzijn-rijswijk.nl ALLLEEN SAMEN KRIJGEN WE CORONA ONDER CONTROLE!!!!

HOE OMGAAN MET DE BUURTPREVENTIE APP   31-03-2019
HOE OMGAAN MET DE BUURTPREVENTIE APP DE STRIJP. De buurtapp is bedoeld voor bewoners van de wijk De Strijp. Men kan zich dus aanmelden bij de beheerder van deze App. Mensen van buiten De Strijp kunnen wij helaas niet toevoegen. Inmiddels zitten er al 255 mensen in de buurtapp en we hebben ruimte tot 255 mensen. Dus helaas kunnen we geen mensen van buiten de wijk toe gaan voegen. De app is bedoeld om elkaar te waarschuwen bij dreigend gevaar, bij diefstal/inbraak/auto-inbraken. Ook preventieve waarschuwingen omtrent verdachte personen of valse collecteurs. Belangrijk is wel dat bij spoed of heterdaadjes eerst de politie moet worden gebeld. Bij andere zaken zal de wijkagent (ook deelnemer in onze buurtapp) proberen te bemiddelen. Maar in eerste instantie zelf de politie bellen! Verder vragen wij de deelnemers om de meldingen in de buurtapp ter kennisgeving aan te nemen en alleen te reageren als u een waardevolle aanvulling of mededeling heeft. Liever geen duimpjes of bedankjes enz. Samen proberen we de wijk hiermee veilig te houden! Wilt u iets melden zoals: verloren sleutels, poes zoek enz.enz. of wat verkopen gebruik hiervoor dan Nextdoor. Hoop dat het zo duidelijk is. Mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik dat graag. Jacob Schot de beheerder van de App. tel. 06-33812805. Opgeven via bewonersorganisatie@destrijp.net. Een inbraak voorkomen? Ziet u iets verdachts in uw omgeving, een persoon of een auto? Noteer het signalement of het kenteken van de auto. Voor verdachte situaties kunt u altijd bellen met het alarmnummer 112. Voor meldingen waarbij de komst van de politie niet direct noodzakelijk is, belt u: 0900-8844. Op de website van de politie en van het Politiekeurmerk Veilig Wonen vindt u tips om een woninginbraak te voorkomen. Met vriendelijke groet, Burgernet Politieteam Rijswijk Telefoon: 0900-8844 Meer informatie: https://www.politie.nl/themas/woninginbraak.html

BUURTPREVENTIETEAM DE STRIJP   15-03-2019
Vanaf 14 maart 2019 heeft ook De Strijp een "BuurtPreventieTeam (BPT) De Strijp". Het team bestaat nu uit 7 mensen. Dus naast de BuurtpreventieApp dus ook een BPT De Strijp. NB WIJ ZOEKEN MENSEN OM HET TEAM TE VERSTERKEN. Info via 06 33812805 als u bv een keer wilt meelopen of u zich wilt aansluiten bij ons team! Het bestuur. Per 1 april 2019 zijn we gestart met lopen in de wijk. We melden ons eerst aan bij de politie dat we gaan lopen. Zijn we klaar dan ook weer afmelden. Wat punten wat we zoal aantroffen: -Auto met lichten aan. Bewoner benadert. -Auto met raam open. Idem -Lantarenpaal niet aan. Doorgegeven aan 14070. -Zwerfafval. Doorgegeven aan 14070. -Onkruid in de wijk. Is gemeld. Met name bij de putten i.v.m. niet wegstromen regenwater. -Bewoners waarschuwen bij onraad. -Puin op een parkeerplaats. Verzocht z.s.m. te verwijderen. Blokkeert toch een parkeerplaats! Een inbraak voorkomen? Ziet u iets verdachts in uw omgeving, een persoon of een auto? Noteer het signalement of het kenteken van de auto. Voor verdachte situaties kunt u altijd bellen met het alarmnummer 112. Voor meldingen waarbij de komst van de politie niet direct noodzakelijk is, belt u: 0900-8844. Op de website van de politie en van het Politiekeurmerk Veilig Wonen vindt u tips om een woninginbraak te voorkomen. Met vriendelijke groet, Burgernet Politieteam Rijswijk Telefoon: 0900-8844 Meer informatie: https://www.politie.nl/themas/woninginbraak.html

VERSLAG BEWONERSBIJEENKOMST VAN 27 juni 2018   30-07-2018


AED in de wijk   05-02-2016
Sinds 28 januari 2016 heeft De Strijp ook een AED. Deze hangt naast de CIRKELflat. Adres Strijplaan 121. Links van de flat trapje af en daar hangt deze. 14 mensen uit De Strijp hebben een cursus gevolgd om deze AED te kunnen bedienen. Het bestuur.

VOORKOM DIEFSTAL UIT AUTO's   27-02-2015
Geachte Burgernetdeelnemer, Nog steeds worden dagelijks auto's opengebroken. Ook bij u in de buurt. De meeste auto-inbrekers hebben geen bepaalde auto op het oog, maar kijken om zich heen of ze voor hen aantrekkelijke auto's zien. In de week van 2 t/m 6 maart 2015 houden agenten samen met gemeenten korte confronterende preventieacties om autobezitters te attenderen op hun gedrag zodat zij minder kans lopen slachtoffer te worden. Wat kunt u doen om te voorkomen dat u slachtoffer wordt: - Doe uw auto altijd op slot. - Laat als het kan geen waardevolle spullen in uw auto achter. Zeker niet zichtbaar. - Laat het dashboardkastje open. - Verwijder de afdruk van uw navigatiesysteem op uw voorruit. - Stop de aansteker terug in de houder, nadat u deze gebruikt heeft voor uw mobiele telefoon of uw navigatiesysteem. - Laat u toch apparaten liggen? Schakel ze helemaal uit. Dieven kunnen laptops, tablets en telefoons aan de hand van Bluetooth-signaal detecteren. - Parkeren als het kan daar waar het goed verlicht is en in het zicht vanuit omliggende bebouwing. Ziet u verdachte personen in de buurt van auto's? Twijfel niet. Bel 1-1-2. Burgernet Rijswijk.

BURGERPARTICIPATIE in VEILIGHEID   10-11-2014
Burgerparticipatie in Veiligheid Op 2 september 2014 heeft het college het Voorstel "Plan van Aanpak Burgerparticipatie in Veiligheid" vastgesteld en heeft daarmee besloten tot de invoering van ‘burgerparticipatie in Veiligheid’. Hierbij informeren wij u over het plan en vragen wij u om uw medewerking. Om burgerparticipatie goed van de grond te laten komen willen we graag samen met u optrekken. Op 14 november stuurt de gemeente een persbericht uit over burgerparticipatie. Hierin roepen wij inwoners van Rijswijk op om zich aan te melden voor de pilot buurtpreventie of voor andere vormen van participatie in veiligheid. De oproep plaatsen wij vanuit de gemeente ook op de website, Twitter en Facebook. Als onderdeel van ‘burgerparticipatie in veiligheid’ wordt in één wijk een pilot buurtpreventie opgestart. 1 januari 2015 gaat de pilot van start in de wijk met de meeste individuele aanmeldingen. Naast de pilot starten we begin 2015 met WhatsApp-groepen en het project Waaks voor de gehele stad. Op 14 november staat alle informatie over de procedure en de verschillende vormen van burgerparticipatie online op de website van de gemeente (www.rijswijk.nl/participatie-veiligheid). Voor al bovengenoemde vormen kan men zich daar aanmelden. Hopelijk bent u ook enthousiast en kunt u de bewoners in uw wijk informeren en ze overhalen om aan één van de projecten deel te nemen. Als de aanmeldingstermijn is gesloten, maken wij aan de hand van het aantal aanmeldingen per wijk en buurt een keuze uit het soort project dat word opgestart. In het geval dat uw wijk de pilot buurtpreventie wint of dat een ander project zoals Waaks bij uw wijk wordt opgestart, informeren wij u hierover en starten we samen met u en andere partners de projecten op. Als bijlage treft u het document ‘Burgerparticipatie Projecten’ aan. Hierin worden de projecten nader toegelicht. Welke bijdrage kunt u als bewonersorganisatie zelf leveren? U kunt de berichten die de gemeente volgende week uitstuurt binnen uw eigen kringen delen, liken en retweeten, op uw eigen website plaatsen en zoveel mogelijk mond tot mond oproepen doen in uw eigen wijk. Vanaf 14 november inschrijven via: www.rijswijk.nl/participatie-veiligheid

TIPS van de POLITIE   03-11-2014
Bent u getuige geweest of hebt u informatie die de politie kan helpen bij het opsporen van de dader(s)? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Of met het meldformulier via www.politie.nl. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via het nummer 0800-7000. Inbraken hebben een grote impact op mensen. Naast materiλle schade, is een inbraak vaak een traumatische ervaring die het slachtoffer vaak jarenlang achtervolgt. De politie doet er alles aan om inbraak te voorkomen. U kunt zelf ook iets doen. Neem maatregelen om inbraak te voorkomen. Tips om woninginbraak te voorkomen: • Hoort of ziet u iets verdachts? Bel direct 1-1-2. • Sluit ramen en deuren altijd goed af, ook al bent u maar kort weg. • Doe de deuren op het nachtslot als u weg gaat of naar bed gaat. De voordeur achter u dichttrekken is niet genoeg! • Laat genoeg licht branden zodat het lijkt alsof u thuis bent. Gebruik daarvoor tijdschakelaars. • Doe uw gordijnen overdag open of laat een kopje koffie op tafel staan. Hierdoor lijkt het alsof er iemand thuis is. • Zorg dat uw kostbaarheden van buitenaf niet te zien zijn. • Zorg voor goede buitenverlichting en snoei of verwijder struiken waarachter een inbreker ongezien kan werken. Dieven staan niet graag in de schijnwerpers! • Zet ladders, vuilcontainers en andere dingen waarop dieven kunnen klimmen, weg. • Zorg dat uw hang- en sluitwerk voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. De kans dat er bij u wordt ingebroken, is dan kleiner. Een PKVW-erkend bedrijf kan u adviseren en de beveiliging ook voor u uitvoeren. Kijk voor meer preventietips op www.politiekeurmerk.nl Is uw huis voldoende beveiligd? Doe de 1-2-3 inbraakcheck op www.123inbraakcheck.nl Tips om bedrijfsinbraak te voorkomen: • Zorg voor goed hang- en sluitwerk • Zorg voor goede buiten verlichting in combinatie met zicht vanaf de openbare weg of vanuit omliggende bebouwing • Plaats een alarm- en/of camerasysteem in uw bedrijf en geef dat duidelijk aan. Zorg dat de reactie op alarmering goed is geregeld. • Bekijk wat er in een inbraakwerende kluis of inbraakwerende ruimte opgeborgen kan worden. Burgernet Rijswijk.

DATA OM TE ONTHOUDEN en TE NOTEREN IN UW AGENDA.   30-04-2014
Hieronder DATA om te onthouden en te noteren in uw AGENDA:

-Vergaderingen Bewonersorganisatie De Strijp:
  woensdag 13 oktober 2021 , iedere 2e woensdag van de maand (m.u.v. juli en aug.)
  De vergaderingen (openbaar) van de BO De Strijp vinden plaats in gebouw Stervoorde, van Mooklaan 1 te Rijswijk. 
  Aanvang 20.00 uur. U bent van harte welkom en de koffie staat klaar.
-

VERSLAG en UITSLAG VAN DE GEHOUDEN STRAATINTERVIEWS   22-10-2013
UITSLAG VAN DE GEHOUDEN STRAATINTERVIEWS.
In de periode 26 september 2012/september 2013 werden er 30 straatinterviews afgenomen.
De interviews werden, verdeeld in de wijk, gehouden bij inwoners van De Strijp in de leeftijd van 30-74 jaar,en wel in de volgende straten: Strijplaan(w.o. de Cirkelflat), Lange Dreef, Rieteiland, Serre,
De Wingerd,Warande, Siergaarde, Endezant, Fresiadreef, Pioendreef en Watermunt. In totaal deden 15 mannen en 15 vrouwen mee aan deze interviews, waarvoor nogmaals dank. Zij wonen gemiddeld 1 jaar tot begin start van de wijk in de Strijp.
Hieronder volgt de uitslag:
-  73 % (22 mensen) weten dat er een Bewonersorganisatie De Strijp is. 27 % ( 8 mensen) dus niet.
-100 % van de geïnterviewden wilden geen bestuursfunctie. 3% willen wel wat doen voor de Wijk.
-  60 % (18 mensen) is bekend dat er elke 2e woensdag van de maand een Openbare vergadering is.
   40 % (16 mensen) dus niet.
-  47 % (14 mensen) weten dat er een spreekuur is voorafgaande aan de Openbare vergadering
   53 % (16 mensen) dus niet.
-  93 % (28 mensen) is bekend met het Buurtnieuws en lezen dit ook. 7 % ( 2 mensen) niet bekend.
-100 % van de geïnterviewden bevalt het wonen in De Strijp. Gemiddeld cijfer: 8.
Antwoorden o.a.:
Weinig klachten, woont naar de zin, Prima, Perfect, (Heel/Zeer) Goed, Heel gezellig, Fantastisch, Rustig.
Wat verbeterd willen zien: Parkeren: 44% ( 13), Snelheid bewaken: 3% (1), Verkeersveiligheid:
- 14 %( 4), geen glas in speelvoorziening: 3% (1), Jeugdoverlast: 3% (1), Niets: 17% (5), Winkels: 3% (1), 
  Verplaatsen containers: 3% (1), meer afvalbakken: 3% (1),Groen snoeien: 7% (2) .
- 70 % (21) vindt dat er genoeg mogelijkheden zijn voor de jeugd, Dus 30%(9) vindt dit niet.
- 77 % (23) Kent jongencentrum PleXat en 23% (7) niet.
- 33 % (10) Kent de Kinderclub bij PleXat en 67% (20) niet.
- 73 % (22) is bekend met het Meldpunt van de Gemeente. (voor meer info zie: www.rijswijk.nl)
  27 % ( 8) niet bekend met dit Meldpunt.
- 53 % (16) heeft wel eens een melding gedaan.
  Wat voor meldingen o.a.: over de verlichting, paaltjes terugzetten, vuil naast containers, glaswerk park Endezant nabij de 
  Speelvoorziening.
  47 % (14) heeft nog nooit een melding gedaan.
- 60 % (18) weet wie de wijkagent is en dus 40% (12) niet.
- 97 % (29) voelen zich veilig in De Strijp.
- 83 % (25) heeft nog nooit last gehad van Criminaliteit.

Op de vraag kent u andere organisaties in de wijk. Werd veelal genoemd: Oranje Comité De Strijp.
Algemene opmerkingen: die tijdens de gesprekken naar voren kwamen.:
Brommers/fietsers op de stoep, verzoek dat mensen hun voortuinen beter snoeien/bijhouden, probleem van parkeren op de stoep, zelf speeltuig neergezet mocht niet van de Gemeente i.v.m. gevaar voor anderen, te hard rijden, hondenpoep, containers veel rommel en stank, spionnetje in deur om te kijken wie er voor de deur staat, soms te weinig overzicht door geparkeerde auto’s.

Ik bedank ook Welzijn Rijswijk voor hun ondersteuning van de gehouden straatinterviews.
 
Heeft u nog vragen over deze gehouden interviews, dan kunt u contact opnemen met Jacob Schot. Tel. 070-3940722 of via bewonersorganisatie@destrijp.net.
 
Jacob Schot/voorzitter.
 
 


VAN ONZE WIJKAGENT   14-03-2013
Beste wijkbewoners,
Hierbij een melding van uw wijkagent.
De laatste tijd wordt er weer regelmatig ingebroken in woningen en helaas ook in onze wijk.
Als politie Rijswijk proberen wij hier tegen op te treden. Door zoveel mogelijk politiepersoneel op straat te laten surveilleren met de fiets, motor, scooter, auto of lopend, hopen wij erger te voorkomen.
Dit gebeurt zowel in uniform als niet herkenbaar als politieagent. Toch blijft uw steun als wijkbewoner noodzakelijk. 
Nogmaals: ziet u vreemde figuren of auto’s schroom dan niet en bel 112 want daar pakken we daders mee.
Ook in de lucht hebben wij hulp van de politiehelikopter dus schrik niet van deze steun uit de lucht.
Alvast bedankt voor Uw medewerking.
Uw wijkagent

 


VERWIJDEREN ROOD/WITTE PAALTJES m.b.t. STROOIBELEID   29-11-2012
Van de gemeente kreeg ik te horen dat de rood/witte paaltjes vanaf 30 november 2012 uit de fietspaden worden gehaald daar er gladheid wordt voorspeld.
In het strooibeleid is de afspraak gemaakt dat de paaltjes tot de start van het strooiseizoen zouden worden teruggeplaatst.

Op 30 november 2012 werd er voor het eerst , op bepaalde plaatsen in de wijk, gestrooid!

Voor verdere infomatie over strooibeleid e.d. zie:

http://www.rijswijk.nl/nieuws/2012/02/06/rijswijk-strooit-volop

Twitter @Rijswijk_Strooi
Op deze account geeft de gemeente Rijswijk aan of er gladheid voorspeld wordt en eventuele (extra) strooiacties

NB: De rood/witte paaltjes zijn nu weer weggehaald. Wel weer bewaken dat deze terugkomen!

Jacob Schot, Voorzitter BO De Strijp.
NB: De meeste paaltjes zijn op de fietspaden weggehaald. Dit is gedaan voor de veiligheid voor de fietsers. Er wordt namelijk tegenaan gereden met alle gevolgen van dien. Echter 1 paaltje moet wel terugkomen: NB We bewaken dat nu een paaltje na de strooiperiode weer wordt herplaatst!!!!!! Nu zie je al veel mensen bv bij de Strijplaan/Anemoondreef over het fietspad naar de andere kant rijden. Dit kan gevaar opleveren voor de fietsers!!!!!

OVERHANGENDE BEPLANTING   28-08-2012
Overhangende beplanting (verzoek vanuit bewoners)
De beplanting van de voortuinen niet te ver door laten groeien. Proberen te voorkomen dat dit overlast oplevert, omdat e.e.a. soms teveel over het trottoir hangt en wandelaars hindert.
Momenteel zie je in de wijk veel overhangende beplanting. Gaarne medewerking om dit te voorkomen!
Jacob Schot, voorzitter BO De Strijp.


VERGADERINGEN BO DE STRIJP en SPREEKUUR en DATA   06-07-2012
In Buurtnieuws De Strijp heeft u kunnen lezen dat de Bewonersorganisatie
maandelijks (op de tweede woensdag van de maand) vergadert in wijkcentrum Stervoorde.
De eerstvolgende vergadering is 13 oktober 2021op woensdag . De vergaderingen zijn openbaar en heeft u iets te melden of gewoon belangstelling, u bent van harte welkom!!!
Tijdens de maanden juli en augustus  i.v.m. vakantie zijn er geen vergaderingen. Maar heeft u toch iets te melden dan kan dat via email: bewonersorganisatie@destrijp.net.GEZOCHT ONDERSTEUNING VAN BEWONERS   09-01-2012
Beste Strijpbewoners,

Nog steeds zijn we op zoek naar mensen die wat willen doen voor de bewonersorganisatie (BO) De Strijp.
Het hoofdoel van de bewonersorganisatie is om voor alle bewoners van De Strijp, de wijk veilig en leefbaar te houden.

Slechts een paar uurtjes per maand van uw vrije tijd. Wij kunnen u uit ervaring vertellen dat het boeiend, leerzaam en gezellig is en bovendien voldoening geeft. Wilt u zich aanmelden of eerst eens een keer kennis komen maken? Of heeft u nog vragen? Mail dan naar de bewonersorganisatie@destrijp.net
Ook kunt u bellen voor nadere informatie via telefoonnummer: 06-33812805.

Het bestuur bestaat nu uit:

Jacob Schot:   Voorzitter/Penningmeester.
Jeanette Hobo:  Secretaristop