Welkom Bewonersorganisatie Onze wijk  
 Introductie
 Arcadie
 Het Eilandenrijk
 Het Landgoed
 De Tuinen
 De Oprijlaan
 De Loggia
 Endezant
 Beelden Siergaarde
 Geschiedenis 01

Onze Wijk

Luchtfoto

Met dank aan Thijs Bosma.

Onze Wijk

De wijk De Strijp is gebouwd in het begin van de jaren 90 in de twintigste eeuw. De Strijp wordt begrensd door de Winston Churchillaan, de Schaapweg, de Sammersweg en de Strijpwetering.
Naast woningbouw ligt in de Strijp het sportcomplex “ Prinses Irene” waaronder naast sportvelden, de sporthal en zwembad De Schilp valt.

De Strijp ontleent haar naam aan de waterloop De Strijp, die al eeuwen de grens tussen Rijswijk en Wateringen bepaalt. Vanaf de tweede helft van de 19e eeuw is het gebied als tuinbouwgebied geëxploiteerd. In 1959 werd in de noordelijke helft van De Strijp het sportpark Prinses Irene geopend, in 1985 werd hier de sporthal De Schilp aan toegevoegd.

Rond 1990 ontstond het plan om een wijk met enige omvang te bouwen om zo doorstroming op de woningmarkt te krijgen. Alle politieke partijen met uitzondering van één stemde voor het plan om De Strijp als bouwlocatie aan te wijzen, de tegenligger wilde de randen van Rijswijk groen houden.
De tuinders in het gebied waren niet enthousiast om hun woon- en werkplek op te geven, mede omdat zij vreesde dat de saneringskosten op hen verhaald zouden worden. Deze kosten en wie deze voor zijn rekening zou moeten nemen heeft de bouwplannen aanzienlijk vertraagd.
Dat men hierna de vaart er in wilde krijgen bewijst wel dat stedebouwkundige Ashol Bhalotra op 31 januari 1994 zijn plan aan de gemeente presenteerde en nog hetzelfde jaar de eerste paal de grond in ging. Deze voortvarendheid was ingegeven door de aflopende Rijkswoningbouw-subsidie waarvan de gemeente nog een graantje mee wilde pikken.
Door de hoge verwervings- en saneringskosten was de gemeente Rijswijk gedwongen marktpartijen bij de ontwikkeling te betrekken om een sluitend voorstel in te dienen. In deze combinatie “De Strijp BV” participeerde naast de gemeente, het Bouwfonds, Dura en Wilma.

De oplevering van de eerste vier huizen was eind oktober 1995. Na de totale oplevering van de wijk waren er op 33,5 hectare (over 1.400 meter) 1.358 huizen gebouwd. Van dit aantal was 85% eengezinswoningen en 15% appartementen. In totaal is 70% gebouwd voor de vrije sector. Dit aantal nam later iets toe; in 2004 telde de wijk 1.392 woningen. Het aantal inwoners bedraagt ruim 4000 mensen.
In 2006 is de wijk uitgebreid met het deelgebied Endezant. Dit project, met werktitel Strijp II, bestaat uit 29 herenhuizen, 1 waterwoningen, 25 patiowoningen en een appartementencomplex met 25 woningen. Hiernaast wordt een wijkpark aangelegd met 2 speelveldjes.

De Strijp is bijzonder omdat Rijswijk voorop liep met de ontwikkeling van een nieuwbouwwijk ‘nieuwe stijl’. Het ontwerp van de wijk en de huizen verschilt van alle voorgaande uitbreidingen in Rijswijk door de fantasievolle opzet van de buurten en door de kleurige en opvallende vorm van de gebouwen.
Met als uitgangspunt “ een boeket van woonsferen” was het de bedoeling van de makers van De Strijp het maken van herkenbare buurtjes en sfeervolle gebouwen. De huizen in de wijk hebben veel reacties opgeleverd, maar nergens in Rijswijk is zoveel leuks te zien als in De Strijp. De bootwoningen, de Ikea-huizen aan de Siergaarde, maar ook de binnentuin van het gebouw ‘De Cirkel’ zijn opvallend en maken het wonen in De Strijp bijzonder.
In vergelijking met andere nieuwbouwwijken in de omgeving.

De Strijp valt ook omdat het een vrij kleine wijk is die een relatief hoge dichtheid kent. Er staan 50 huizen per hectare. Daardoor is de woonwijk overzichtelijk. Mensen herkennen elkaar en voelen zich gemakkelijk thuis. De Strijp is ook bijzonder omdat er erg veel plaatsen zijn waar kinderen kunnen spelen, met speeltoestellen, maar ook gewoon in de vele parkjes of in de voetbalkooi bij de Schaapweg.

Gebruik het navigatiemenu voor meer informatie per deelgebied.

© DeStrijp.net :: Paginadatum: 10-03-2007