Welkom Bewonersorganisatie Onze wijk  
 Introductie
 Arcadie
 Het Eilandenrijk
 Het Landgoed
 De Tuinen
 De Oprijlaan
 De Loggia
 Endezant
 Beelden Siergaarde
 Geschiedenis 01

Onze wijk: Arcadie

Het deelproject “Arcadië” ligt centraal in wijk en vormt de ruggengraat voor het hele stedenbouwkundige plan van de Strijp. Het plan wordt omsloten door de vierhoek Strijplaan, Gentiaandreef, Lange Dreef en Korte Dreef.

Algemeen

Het ontwerp van dit deelproject is van de hand van de architect Alexander Nowotny, destijds werkzaam voor Groep 5 architecten en stedebouwers. Groep 5 verkreeg de opdracht in 1994, in het volgende jaar werd het ontwerp gemaakt. De bouwperiode was in 1996 en 1997.
Nog wat cijfermateriaal; oppervlakte van het project 41.812 m2, waarvan 15.322 m2 bebouwd. De totale stichtingskosten bedroegen bijna 38,5 miljoen euro.

Ontwerp

De langgerekte bouwvorm van Arcadië wordt in de lengterichting vijf maal doorsneden door routes in de dwarsrichtng en wordt op de koppen geaccentueerd door twee halfcirkelvormige gebouwen.
De voorgevels vormen aaneengeschakeld als het ware een “arcade”. Deze arcade gevormd door witte prefab betonnen zuilen, waarop balkons met een hekwerk rusten. Geïnspireerd door London en Boston was het architectonisch doel was een interactie op gang te brengen tussen privé en openbaar gebied. Wanneer de bewoners op of onder het balkon zouden zitten zou een levendig straatbeeld ontstaan.
Niet alleen uit architectonische overwegingen maar ook praktisch was de arcade bedoeld tot verhoging van het wooncomfort door het bieden van een overdekte entree en een balcon aan de grootste slaapkamer. Het hekwerk vormt een onderdeel van de architectuur van de gevels. De ritmiek van de arcade is zo sterk dat de variatie in architectuur van de verschillende blokken er aan ondergeschikt is.
De tuinen van de rijwoningen zijn 19 meter diep. De hoekhuizen hebben een grote bijna vierkante tuin die wordt omsloten door een muur die onderdeel van het architectonische ontwerp is.

Wijzigingen ten opzichte van ontwerp

Ten opzichte van de oorspronkelijke plannen zijn er nogal wat wijzigingen aangebracht zo was de arcade eerst voorzien als een doorgaande luifel boven alle woningen.
Hiernaast was aan de achterzijde een grote gemeenschappelijke landschappelijke zone voorzien, waarin door niveauverschillen, water en beplanting de privacy van de woningen ten opzichte van elkaar zouden verzorgen. Aan de hofzijde zouden erkers, serres en houten terrassen een kleinschalig beeld dienen te geven en de privacy van de bewoners ten opzichte van elkaar moeten verzorgen. Uit kostenoverwegingen is dit er niet van gekomen. Het water dat dwars door de binnentuin zou komen is uiteindelijk niet gerealiseerd omdat men voorzag dat een gemeenschappelijke vijver niet goed onderhouden zou worden. Dit resulteerde erin dat de vijver uit de tekeningen is geschrapt, de ruimtelijke indeling lag inmiddels vast waardoor de tuin een aantal meter groter werd.

In volgende projecten van de architect Alexander Nowotny is de invloed van Arcadië nog zichtbaar. Onderstaand is een foto van een project in Houten opgenomen en een van het project Saendelft.

Klik hier voor de  impressie van het interview dat de Kopersvereniging Arcadie met de architect van dit deelproject Alexander Nowotny op 10 april 1997 had.

© DeStrijp.net :: Paginadatum: 09-03-2007