Welkom Bewonersorganisatie Onze wijk  
 Laatste nieuws
 Prikbord
 Colofon
 Links

 
BUURTPREVENTIETEAM DE STRIJP

 PAAS EIEREN ZOEKEN 1e Paasdag

 KERSTBINGO 19 december 2018

 Verslag bewonersbijeenkomst 27 juni 2018

 Buurtnieuws

 FAMILIERECHT

 AED in de wijk

 VOORKOM DIEFSTAL UIT AUTO's

 BURGERPARTICIPATIE in VEILIGHEID

 TIPS van de POLITIE

 DATA OM TE ONTHOUDEN en TE NOTEREN IN UW AGENDA.

 VERSLAG en UITSLAG VAN DE GEHOUDEN STRAATINTERVIEWS

 VAN ONZE WIJKAGENT

 VERWIJDEREN ROOD/WITTE PAALTJES m.b.t. STROOIBELEID

 OVERHANGENDE BEPLANTING

 VERGADERINGEN BO DE STRIJP en SPREEKUUR en DATA

 GEZOCHT ONDERSTEUNING VAN BEWONERS


BUURTPREVENTIETEAM DE STRIJP   15-03-2019
Vanaf 14 maart 2019 heeft ook De Strijp een "BuurtPreventieTeam (BPT) De Strijp". Het team bestaat nu uit 6 mensen. Dus naast de BuurtpreventieApp dus ook een BPT. Info via 06 33812805 als bv een keer wilt meelopen. Het bestuur.

PAAS EIEREN ZOEKEN 1e Paasdag   15-03-2019
1e Paasdag 21 april 2019 gaan we weer PAASEIEREN zoeken in het Wijkpark. Aanvang 14.00 uur tot 15.00 uur. Ingang Wijkpark via Lupinepad, Endezant, Lange Dreef en Watermunt.

KERSTBINGO 19 december 2018   15-11-2018
Voor bewoners van De Strijp (Vanaf 12 jaar) De Kerstbingo staat in het teken van het 20-jarig bestaan van De Bewonersorganisatie De Strijp. Om dit jubileum te vieren zijn er nog mooiere prijzen te winnen dan normaal en maakt iedereen kans op een geweldige hoofdprijs. Wanneer: woensdag 19 december 2018 Waar: clubgebouw van korfbalvereniging Refleks in Sportpark Prinses Irene Schaapweg 2D 2285 SP Rijswijk Aanvang: 19.30 uur (zaal open 19.00 uur). Bij binnenkomst ontvangt u na betaling van 1 euro een consumptiebon voor koffie/thee met wat lekkers erbij, twee consumptiebonnen voor twee drankjes en vijf gratis bingokaarten voor vier ronden en de SUPERronde. De bar is open voor drankjes tegen betaling. Voor hapjes wordt gezorgd Bent u geďnteresseerd in een gezellige, maar bovenal spannende avond, meldt u zich dan voor vrijdag 14 december aan. Stuur een mail naar [email protected] onder vermelding van uw adres en het aantal plekken (max. twee). Wilt u met meer dan twee personen komen, laat dit dan even weten vanwege het aantal beschikbare plaatsen. U hoort dan of het mogelijk is om met meerdere mensen te komen Meld u snel aan, want VOL IS VOL. U krijgt een bevestiging en deze bevestiging neemt u dan mee naar Refleks. De organisatie is in handen van Bewonersorganisatie De Strijp.

Verslag bewonersbijeenkomst 27 juni 2018   30-07-2018
Verslag bewonersbijeenkomst Bewonersorganisatie De Strijp. Plaats: Prinses Irene Sportcomplex, kantine Celeritas, te Rijswijk. Datum: woensdag 27 juni 2018, Aanvang 20.00 uur --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Voorzitter: Jacob Schot Secretaris: Jeanette Hobo (verslag) Aanwezig: 79 geregistreerde aanwezigen 01: opening en mededelingen De vergadering wordt door de voorzitter geopend en hij heet iedereen welkom. Hij wijst daarbij op de intekenlijst voor het onkruidvrij maken van de openbare Jeu de Boules baan nabij ABA en op de handtekeningenlijst tegen wijziging van de route van buslijnen 18 en 23. Tevens verzoekt hij iedereen die dat nog niet heeft gedaan, zich aan te melden bij de secretaris. Heeft u ideeën voor de wijk? Vul dat in op het formuliertje op tafel en doe het in het ideeënbusje. 02: Platform Groen in Rijswijk (Wendy Bakker) Platform Groen denkt mee over groeninitiatieven en thema’s. Zij houden ook regelmatig Groen café. Het doel is om Rijswijkers bewust te maken van groen en de gevolgen van de klimaatveranderingen op groen. Met operatie Steenbreek wordt het vervangen van stenen door groen gestimuleerd. De Groene Karavaan sluit aan bij evenementen in de wijk met hun bakfiets met vergroeningsinfo. Wendy geeft aan dat het plaatsen van kleine vetplantjes op het dak ook mogelijk is bij zonnepanelen en een bewoner voegt toe dat die panelen dan zelfs effectiever worden, omdat de temperatuur daalt door de plantjes. Bij afkoppelen van de regenpijp en overgaan op een regenton kan subsidie worden aangevraagd bij het Hoogheemraadschap. Verder vraagt Wendy aandacht voor de folder “Vergroen je mee?”. 03 Stichting Sportpark Irene (Stip) (Dhr. Lammertink) Dhr. Lammertink maakt zijn plannen omtrent de ontwikkeling van het Sportpark bekend. Het is de bedoeling om nog meer sportverenigingen aan te trekken. Ook wil hij graag aansluiting tussen het Sportpark en de wijk, met alle doelgroepen (kinderen, volwassenen w.o. ouderen). Het gaat dan om inwoners van de omliggende buurten aan beide kanten van de Schaapweg. Welzijn Rijswijk is hierdoor getriggerd en wil graag in overleg met dhr Lammertink over de mogelijkheden. Het is namelijk lastig om in de wijk zelf een plek voor bijeenkomsten te vinden. De mogelijke plaatsing van 2 bruggetjes om het Sportpark beter bereikbaar te maken, stuit op verzet van een aantal bewoners. Andere bewoners zien er wel weer de voordelen van in. De gemeente staat vooralsnog negatief tegenover het plaatsen van bruggetjes vanwege de kosten. De heer Lammertink gaat geen actie houden om bruggetjes te plaatsen. Dat moet vanuit de bewoners komen. De voorzitter stelt voor dat de bewoners de bruggetjes komen inbrengen in de aankomende openbare bestuursvergadering van Bewonersorganisatie (BO) De Strijp en dat is op 12 september 2018. Nog even terzijde iedereen is bij deze openbare vergadering (elke 2e woensdag van de maand m.u.v. juli en augustus) welkom, die punten heeft vanuit de wijk of het leuk vindt deze vergadering bij te wonen. Deze vergadering wordt gehouden in Stervoorde, van Mooklaan 1 te Rijswijk. 04: Brandveiligheidschecks (Henk Vogelaar) Dhr Vogelaar komt vertellen over de mogelijkheid en het nut van gratis brandveiligheidschecks. Bij interesse kan een aanmeldformulier van de tafel worden meegenomen. Voor meer informatie kan ook de website: brandweerrijwijk.nl en dan doorklikken op “bezoeken” worden geconsulteerd. U ontvangt na de check een vrijblijvend advies van de brandweer. Een bewoner vraagt of dit advies (en het niet opvolgen daarvan) gevolgen kan hebben voor de brandverzekering bij brand. Dhr. Vogelaar komt hierop terug en zal dit aan de BODS communiceren. De brandweer bezoekt ook groepen 8 van basisscholen om te vertellen over preventie. 04: Oprichten buurtpreventieteam Steenvoorde Noord, door Serban Gregor Serban is coördinator van de buurpreventie in Steenvoorde Noord. Hij vertelt wat het team zoal doet. Ze spreken ouderen aan inzake babbeltrucs en verspreiden hierover folders. Ze melden illegaal vuilnis, defecte verlichting, andere onregelmatigheden. Ze hebben directe lijnen naar alle partijen. Een bewoner ziet de meerwaarde er niet zo in. Volgens hem kan het met een beetje sociale controle allemaal goed worden opgelost. Hij vreest een politiestaat. Wijkagent Uzi geeft aan dat de politie hier juist niets mee te maken heeft. Uit de discussie wordt niet duidelijk wat de gemiddelde Strijper van dit initiatief vindt. Een persoon lijkt bereid zich aan te melden. Het team loopt ad-hoc, wanneer het de vrijwilligers uitkomt. Er is geen besluit genomen over het al dan niet uitbreiden van de teams richting De Strijp. Dit hangt af van de mensen uit De Strijp die zich aanmelden. Jacob wijst nog op de spelregels voor de Buurtpreventieapp. Deze staan in Buurtnieuws. 05: De wijkwethouder stelt zich voor en inbreng bewoners We hebben voor de komende 4 jaar een nieuwe wijkwethouder. Het is Jorke van der Pol van de VVD. Hij volgt Bjӧrn Lugthart op. Jorke wordt enthousiast ontvangen. Er wordt ook direct een aantal vragen gesteld inzake rattenbestrijding (Jorke zal dit naar BODS terugkoppelen). Update: hieronder volgt het antwoord van de verantwoordelijk ambtenaar inzake Rattenbestrijding: Elke dinsdag rijdt Lagerwey de meldingen voor de gemeente Rijswijk na en de bestrijding is nog niet geďntensiveerd. De gesprekken hierover zijn gaande en offertes worden momenteel vergeleken. De eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen terrein, zoals de gemeente dat is voor de openbare ruimte. Bewoners kunnen dus via “ons” maatregelen laten treffen(advies gratis en kosten van de maatregelen voor de eigenaar) of middels het in de arm nemen van een derde club waarbij het gratis advies van Lagerwey dus kan worden meegenomen. Overigens gaat de aanbeveling vooral over bewustwording want zonder dat hij het zelf beseft, laat de mens veel steken vallen waar de bruine knager handig gebruik van weet te maken; voedsel op de grond of in de schuur, gaten in muren, overhangend struikgewas, etc.. Resumé; de verhoogde inzet is in wording en aanstaande! Vervolgens passeerde het hondenbeleid (evaluatie vindt in september plaats), de inkorting van de buslijnen 18 en 23 (Is in laatste Gemeenteraad uitgebreid aan bod gekomen en we wachten nu op de uitslag van HTM / Metropoolregio. Bjӧrn trekt dit dossier). 06: Strijp van het gas (René van Assem) De werkgroep onderzoekt diverse mogelijkheden inzake het gasloos maken van De Strijp. De werkgroep is aangemeld bij wethouder Borsboom en voor 3 juli zijn zij uitgenodigd bij de gemeente, die aangeeft hoe zij in dit dossier zitten. De werkgroep heeft nog plek voor nieuwe leden. Bij interesse kunt u zich aanmelden. Bewoners vragen of de werkgroep ook huurwoningen en de jaren 30 woningen in de Strijp meeneemt. Dit is nog niet helemaal duidelijk. De bewoners worden geďnformeerd over de voortgang via de website van de BODS. 07: Rondvraag Een bewoner vraagt hoe de besluitvorming omtrent het hondenlosloopgebied tot stand is gekomen. Jacob antwoordt dat dit niet via de BODS is gegaan. Het lijkt er op dat 1 bewoner dit heeft geregeld. Wh Borsboom heeft later ook toegegeven dat dit niet zo handig is geweest. Een andere bewoner vraagt waarom er geen honden in het wijkpark mogen lopen. Dit heeft de werkgroep zo beslist. Daarnaast schijnt het gemeentebeleid te zijn dat speelplekken hondenvrij zijn. Een bewoner van de Strijplaan zag tot zijn verbazing een snelheidspaal voor zijn deur verrijzen en een week later weer verdwijnen. Hij heeft contact met de gemeente opgenomen, maar zijn vraag is nooit beantwoord. Cecile geeft aan dat bewoners zo’n tijdelijke paal kunnen aanvragen, als ze denken dat er te hard wordt gereden in hun straat. Zo kan de gemeente dat meten en als het moet wellicht verkeer afremmende maatregelen nemen. Update: via Cecile van Toledo: “De snelheidsmeters rouleren binnen de gemeente op basis van verzoeken van bewoners. Ze blijven een maand op een plek staan en gaan dan weer naar de volgende locatie. In deze maand meten ze de snelheden van het verkeer (hier kunnen wij (Niek) vervolgens een analyse van maken) en maken ze doormiddel van de smiley mensen bewust van de door hen gereden snelheden.” Mijn collega heeft hierover inmiddels contact opgenomen met de familie Meijer. De wijkwethouder wordt direct aangesproken op het feit dat bewonersvragen vaak niet worden beantwoord. Bjӧrn heeft een verbetering van de dienstverlening (14070) op zich genomen voor deze collegeperiode. Jacob stelt aan de bewoners voor die geen antwoord ontvangen op een vraag naar de gemeente dit te komen melden in de openbare bestuursverandering van de BO. Update via Cecile van Toledo: “Op dit moment wordt gewerkt aan een grote verbeterslag t.a.v. het Meldpunt Openbare Ruimte. In de toekomst moet dit dus echt beter worden. Zo niet, dan hoor ik het natuurlijk graag. Overigens komen er heel veel meldingen wel binnen en collega’s nemen deze gewoon in behandeling.” Jacob geeft aan de bewonersorganisatie in september 20 jaar bestaat. Tijd voor een feest dus! De zaal wordt om initiatieven gevraagd, maar die komen nog niet spontaan op. Ideeën mogen ook altijd later via de website of mail worden ingediend. Bij inschrijving heeft iedereen een half A4-tje gekregen met de info over de BODS erop, dus men weet hoe ons te bereiken. Maar voor alle zekerheid toch nog even onze mailadres: [email protected] 11: Sluiting en daarna een gezellig borrel De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging voor ieders inbreng om 22.00 uur en nodigt een ieder uit nog een drankje te drinken en een hapje te nuttig.

Buurtnieuws   30-07-2018
https://www.destrijp.net/site/starnet/media/180515STR-BN-nr1-NEW_DRIE-LUIK_JUNI_LR.pdf

FAMILIERECHT   24-08-2016
Voor wie Heeft u te maken met een relatieprobleem waar u niet uit dreigt te komen of bent u gescheiden en heeft u vragen over zaken met betrekking tot de kinderen, alimentatie of een andere kwestie op familierechtelijk gebied? Dan kan het verhelderend zijn om eens te spreken met specialisten op dit ge-bied. Zij voorzien u van een kort advies en denken met u mee. Wanneer Dag: iedere donderdag Tijdstip: van 9.00 tot 11.00 uur Locatie: Wijkcentrum Het Oude Raadhuis, Laan Hofrust 4 te Rijswijk Aanmelding Om van het spreekuur gebruik te maken, moet u zich vooraf aanmelden (uiterlijk 2 dagen voor het spreekuur) bij Lisette Elgershuizen van Welzijn Rijswijk via 070-7579200 of 06-16450177.

AED in de wijk   05-02-2016
Sinds 28 januari 2016 heeft De Strijp ook een AED. Deze hangt naast de CIRKELflat. Adres Strijplaan 121. Links van de flat trapje af en daar hangt deze. 14 mensen uit De Strijp hebben een cursus gevolgd om deze AED te kunnen bedienen. Het bestuur.

VOORKOM DIEFSTAL UIT AUTO's   27-02-2015
Geachte Burgernetdeelnemer, Nog steeds worden dagelijks auto's opengebroken. Ook bij u in de buurt. De meeste auto-inbrekers hebben geen bepaalde auto op het oog, maar kijken om zich heen of ze voor hen aantrekkelijke auto's zien. In de week van 2 t/m 6 maart 2015 houden agenten samen met gemeenten korte confronterende preventieacties om autobezitters te attenderen op hun gedrag zodat zij minder kans lopen slachtoffer te worden. Wat kunt u doen om te voorkomen dat u slachtoffer wordt: - Doe uw auto altijd op slot. - Laat als het kan geen waardevolle spullen in uw auto achter. Zeker niet zichtbaar. - Laat het dashboardkastje open. - Verwijder de afdruk van uw navigatiesysteem op uw voorruit. - Stop de aansteker terug in de houder, nadat u deze gebruikt heeft voor uw mobiele telefoon of uw navigatiesysteem. - Laat u toch apparaten liggen? Schakel ze helemaal uit. Dieven kunnen laptops, tablets en telefoons aan de hand van Bluetooth-signaal detecteren. - Parkeren als het kan daar waar het goed verlicht is en in het zicht vanuit omliggende bebouwing. Ziet u verdachte personen in de buurt van auto's? Twijfel niet. Bel 1-1-2. Burgernet Rijswijk.

BURGERPARTICIPATIE in VEILIGHEID   10-11-2014
Burgerparticipatie in Veiligheid Op 2 september 2014 heeft het college het Voorstel "Plan van Aanpak Burgerparticipatie in Veiligheid" vastgesteld en heeft daarmee besloten tot de invoering van ‘burgerparticipatie in Veiligheid’. Hierbij informeren wij u over het plan en vragen wij u om uw medewerking. Om burgerparticipatie goed van de grond te laten komen willen we graag samen met u optrekken. Op 14 november stuurt de gemeente een persbericht uit over burgerparticipatie. Hierin roepen wij inwoners van Rijswijk op om zich aan te melden voor de pilot buurtpreventie of voor andere vormen van participatie in veiligheid. De oproep plaatsen wij vanuit de gemeente ook op de website, Twitter en Facebook. Als onderdeel van ‘burgerparticipatie in veiligheid’ wordt in één wijk een pilot buurtpreventie opgestart. 1 januari 2015 gaat de pilot van start in de wijk met de meeste individuele aanmeldingen. Naast de pilot starten we begin 2015 met WhatsApp-groepen en het project Waaks voor de gehele stad. Op 14 november staat alle informatie over de procedure en de verschillende vormen van burgerparticipatie online op de website van de gemeente (www.rijswijk.nl/participatie-veiligheid). Voor al bovengenoemde vormen kan men zich daar aanmelden. Hopelijk bent u ook enthousiast en kunt u de bewoners in uw wijk informeren en ze overhalen om aan één van de projecten deel te nemen. Als de aanmeldingstermijn is gesloten, maken wij aan de hand van het aantal aanmeldingen per wijk en buurt een keuze uit het soort project dat word opgestart. In het geval dat uw wijk de pilot buurtpreventie wint of dat een ander project zoals Waaks bij uw wijk wordt opgestart, informeren wij u hierover en starten we samen met u en andere partners de projecten op. Als bijlage treft u het document ‘Burgerparticipatie Projecten’ aan. Hierin worden de projecten nader toegelicht. Welke bijdrage kunt u als bewonersorganisatie zelf leveren? U kunt de berichten die de gemeente volgende week uitstuurt binnen uw eigen kringen delen, liken en retweeten, op uw eigen website plaatsen en zoveel mogelijk mond tot mond oproepen doen in uw eigen wijk. Vanaf 14 november inschrijven via: www.rijswijk.nl/participatie-veiligheid

TIPS van de POLITIE   03-11-2014
Bent u getuige geweest of hebt u informatie die de politie kan helpen bij het opsporen van de dader(s)? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Of met het meldformulier via www.politie.nl. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via het nummer 0800-7000. Inbraken hebben een grote impact op mensen. Naast materiële schade, is een inbraak vaak een traumatische ervaring die het slachtoffer vaak jarenlang achtervolgt. De politie doet er alles aan om inbraak te voorkomen. U kunt zelf ook iets doen. Neem maatregelen om inbraak te voorkomen. Tips om woninginbraak te voorkomen: • Hoort of ziet u iets verdachts? Bel direct 1-1-2. • Sluit ramen en deuren altijd goed af, ook al bent u maar kort weg. • Doe de deuren op het nachtslot als u weg gaat of naar bed gaat. De voordeur achter u dichttrekken is niet genoeg! • Laat genoeg licht branden zodat het lijkt alsof u thuis bent. Gebruik daarvoor tijdschakelaars. • Doe uw gordijnen overdag open of laat een kopje koffie op tafel staan. Hierdoor lijkt het alsof er iemand thuis is. • Zorg dat uw kostbaarheden van buitenaf niet te zien zijn. • Zorg voor goede buitenverlichting en snoei of verwijder struiken waarachter een inbreker ongezien kan werken. Dieven staan niet graag in de schijnwerpers! • Zet ladders, vuilcontainers en andere dingen waarop dieven kunnen klimmen, weg. • Zorg dat uw hang- en sluitwerk voldoet aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. De kans dat er bij u wordt ingebroken, is dan kleiner. Een PKVW-erkend bedrijf kan u adviseren en de beveiliging ook voor u uitvoeren. Kijk voor meer preventietips op www.politiekeurmerk.nl Is uw huis voldoende beveiligd? Doe de 1-2-3 inbraakcheck op www.123inbraakcheck.nl Tips om bedrijfsinbraak te voorkomen: • Zorg voor goed hang- en sluitwerk • Zorg voor goede buiten verlichting in combinatie met zicht vanaf de openbare weg of vanuit omliggende bebouwing • Plaats een alarm- en/of camerasysteem in uw bedrijf en geef dat duidelijk aan. Zorg dat de reactie op alarmering goed is geregeld. • Bekijk wat er in een inbraakwerende kluis of inbraakwerende ruimte opgeborgen kan worden. Burgernet Rijswijk.

DATA OM TE ONTHOUDEN en TE NOTEREN IN UW AGENDA.   30-04-2014
Hieronder DATA om te onthouden en te noteren in uw AGENDA:

-Vergaderingen Bewonersorganisatie De Strijp:
  woensdag is op 10 april  2018 , iedere 2e woensdag van de maand (m.u.v. juli en aug.)
  De vergaderingen (openbaar) van de BO De Strijp vinden plaats in gebouw Stervoorde, van Mooklaan 1 te Rijswijk. 
  Aanvang 20.00 uur. U bent van harte welkom en de koffie staat klaar.
-

VERSLAG en UITSLAG VAN DE GEHOUDEN STRAATINTERVIEWS   22-10-2013
UITSLAG VAN DE GEHOUDEN STRAATINTERVIEWS.
In de periode 26 september 2012/september 2013 werden er 30 straatinterviews afgenomen.
De interviews werden, verdeeld in de wijk, gehouden bij inwoners van De Strijp in de leeftijd van 30-74 jaar,en wel in de volgende straten: Strijplaan(w.o. de Cirkelflat), Lange Dreef, Rieteiland, Serre,
De Wingerd,Warande, Siergaarde, Endezant, Fresiadreef, Pioendreef en Watermunt. In totaal deden 15 mannen en 15 vrouwen mee aan deze interviews, waarvoor nogmaals dank. Zij wonen gemiddeld 1 jaar tot begin start van de wijk in de Strijp.
Hieronder volgt de uitslag:
-  73 % (22 mensen) weten dat er een Bewonersorganisatie De Strijp is. 27 % ( 8 mensen) dus niet.
-100 % van de geïnterviewden wilden geen bestuursfunctie. 3% willen wel wat doen voor de Wijk.
-  60 % (18 mensen) is bekend dat er elke 2e woensdag van de maand een Openbare vergadering is.
   40 % (16 mensen) dus niet.
-  47 % (14 mensen) weten dat er een spreekuur is voorafgaande aan de Openbare vergadering
   53 % (16 mensen) dus niet.
-  93 % (28 mensen) is bekend met het Buurtnieuws en lezen dit ook. 7 % ( 2 mensen) niet bekend.
-100 % van de geïnterviewden bevalt het wonen in De Strijp. Gemiddeld cijfer: 8.
Antwoorden o.a.:
Weinig klachten, woont naar de zin, Prima, Perfect, (Heel/Zeer) Goed, Heel gezellig, Fantastisch, Rustig.
Wat verbeterd willen zien: Parkeren: 44% ( 13), Snelheid bewaken: 3% (1), Verkeersveiligheid:
- 14 %( 4), geen glas in speelvoorziening: 3% (1), Jeugdoverlast: 3% (1), Niets: 17% (5), Winkels: 3% (1), 
  Verplaatsen containers: 3% (1), meer afvalbakken: 3% (1),Groen snoeien: 7% (2) .
- 70 % (21) vindt dat er genoeg mogelijkheden zijn voor de jeugd, Dus 30%(9) vindt dit niet.
- 77 % (23) Kent jongencentrum PleXat en 23% (7) niet.
- 33 % (10) Kent de Kinderclub bij PleXat en 67% (20) niet.
- 73 % (22) is bekend met het Meldpunt van de Gemeente. (voor meer info zie: www.rijswijk.nl)
  27 % ( 8) niet bekend met dit Meldpunt.
- 53 % (16) heeft wel eens een melding gedaan.
  Wat voor meldingen o.a.: over de verlichting, paaltjes terugzetten, vuil naast containers, glaswerk park Endezant nabij de 
  Speelvoorziening.
  47 % (14) heeft nog nooit een melding gedaan.
- 60 % (18) weet wie de wijkagent is en dus 40% (12) niet.
- 97 % (29) voelen zich veilig in De Strijp.
- 83 % (25) heeft nog nooit last gehad van Criminaliteit.

Op de vraag kent u andere organisaties in de wijk. Werd veelal genoemd: Oranje Comité De Strijp.
Algemene opmerkingen: die tijdens de gesprekken naar voren kwamen.:
Brommers/fietsers op de stoep, verzoek dat mensen hun voortuinen beter snoeien/bijhouden, probleem van parkeren op de stoep, zelf speeltuig neergezet mocht niet van de Gemeente i.v.m. gevaar voor anderen, te hard rijden, hondenpoep, containers veel rommel en stank, spionnetje in deur om te kijken wie er voor de deur staat, soms te weinig overzicht door geparkeerde auto’s.

Ik bedank ook Welzijn Rijswijk voor hun ondersteuning van de gehouden straatinterviews.
 
Heeft u nog vragen over deze gehouden interviews, dan kunt u contact opnemen met Jacob Schot. Tel. 070-3940722 of via [email protected].
 
Jacob Schot/voorzitter.
 
 


VAN ONZE WIJKAGENT   14-03-2013
Beste wijkbewoners,
Hierbij een melding van uw wijkagent.
De laatste tijd wordt er weer regelmatig ingebroken in woningen en helaas ook in onze wijk.
Als politie Rijswijk proberen wij hier tegen op te treden. Door zoveel mogelijk politiepersoneel op straat te laten surveilleren met de fiets, motor, scooter, auto of lopend, hopen wij erger te voorkomen.
Dit gebeurt zowel in uniform als niet herkenbaar als politieagent. Toch blijft uw steun als wijkbewoner noodzakelijk. 
Nogmaals: ziet u vreemde figuren of auto’s schroom dan niet en bel 112 want daar pakken we daders mee.
Ook in de lucht hebben wij hulp van de politiehelikopter dus schrik niet van deze steun uit de lucht.
Alvast bedankt voor Uw medewerking.
Uw wijkagent Martien de Brabander

 


VERWIJDEREN ROOD/WITTE PAALTJES m.b.t. STROOIBELEID   29-11-2012
Van de gemeente kreeg ik te horen dat de rood/witte paaltjes vanaf 30 november 2012 uit de fietspaden worden gehaald daar er gladheid wordt voorspeld.
In het strooibeleid is de afspraak gemaakt dat de paaltjes tot de start van het strooiseizoen zouden worden teruggeplaatst.

Op 30 november 2012 werd er voor het eerst , op bepaalde plaatsen in de wijk, gestrooid!

Voor verdere infomatie over strooibeleid e.d. zie:

http://www.rijswijk.nl/nieuws/2012/02/06/rijswijk-strooit-volop

Twitter @Rijswijk_Strooi
Op deze account geeft de gemeente Rijswijk aan of er gladheid voorspeld wordt en eventuele (extra) strooiacties

NB: De rood/witte paaltjes zijn nu weer weggehaald. Wel weer bewaken dat deze terugkomen!

Jacob Schot, Voorzitter BO De Strijp.


OVERHANGENDE BEPLANTING   28-08-2012
Overhangende beplanting (verzoek vanuit bewoners)
De beplanting van de voortuinen niet te ver door laten groeien. Proberen te voorkomen dat dit overlast oplevert, omdat e.e.a. soms teveel over het trottoir hangt en wandelaars hindert.
Momenteel zie je in de wijk veel overhangende beplanting. Gaarne medewerking om dit te voorkomen!
Jacob Schot, voorzitter BO De Strijp.


VERGADERINGEN BO DE STRIJP en SPREEKUUR en DATA   06-07-2012
In Buurtnieuws De Strijp heeft u kunnen lezen dat de Bewonersorganisatie
maandelijks (op de tweede woensdag van de maand) vergadert in wijkcentrum Stervoorde.
De eerstvolgende vergadering is op woensdag is op 10 april  2018. Aanvang: 20.00 uur.
De vergaderingen zijn openbaar en heeft u iets te melden of gewoon belangstelling, u bent van harte welkom!!!
Tijdens de maanden juli en augustus 2017 i.v.m. vakantie zijn er geen vergaderingen. Maar heeft u toch iets te melden dan kan dat via email: [email protected].GEZOCHT ONDERSTEUNING VAN BEWONERS   09-01-2012
Beste Strijpbewoners,

Nog steeds zijn we op zoek naar mensen die wat willen doen voor de bewonersorganisatie (BO) De Strijp.
Het hoofdoel van de bewonersorganisatie is om voor alle bewoners van De Strijp, de wijk veilig en leefbaar te houden.

Slechts een paar uurtjes per maand van uw vrije tijd. Wij kunnen u uit ervaring vertellen dat het boeiend, leerzaam en gezellig is en bovendien voldoening geeft. Wilt u zich aanmelden of eerst eens een keer kennis komen maken? Of heeft u nog vragen? Mail dan naar de bewonersorganisatie@destrijp.net
Ook kunt u bellen voor nadere informatie via telefoonnummer: 06-33812805.

Het bestuur bestaat nu uit:

Jacob Schot:   Voorzitter/Penningmeester.
Huub Klunder:  Secretaristop
© DeStrijp.net :: Paginadatum: 15-03-2019